Levertijden garanties & retouren

Levertijden, garanties & retouren

Levertijden

Zodra we jouw bestelling ontvangen, streven we ernaar deze binnen 24 uur klaar te hebben voor verzending. Bij personalisering van de units kan dit langer duren daar we hierin afhankelijk zijn van een externe partij. Ondanks dit zullen wij er alles aan doen om jouw bestelling binnen 7-10 dagen bij je uit te kunnen leveren.

Bestellingen binnen de Benelux worden bij je afgeleverd door DHL. Je krijgt een track & trace per e-mail zodat je de bestelling kunt volgen. Afhankelijk van het volume en de bestemming kan er gekozen worden voor een andere transporteur.

Verzendkosten

Voor bestelling boven de € 300,- rekenen wij geen verzendkosten binnen de Benelux. Voor bestellingen minder dan € 300,- geldt het standaard geldende tarief van de transporteur.

Garantie

1 jaar vanaf aankoopdatum binnen de Benelux. Deze garantie omvat fabricagefouten, materialen en werkuren. Indien jouw Whats-Tap gepersonaliseerd is geldt de garantie alleen op het apparaat zelf. De bestickering valt nooit onder garantie.

Klachten/vrijstelling

Klachten van de koper worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 14 dagen na ontvangst van de producten duidelijk en schriftelijk aan ons zijn kenbaar gemaakt. Klachten die betrekking hebben op gebreken die pas bij gebruik door de koper aan het licht kunnen komen, worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 14 dagen na bekendmaking bij, of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk zijn ingediend bij de opdrachtgever.

Retourzendingen

Retourzendingen door de koper zijn alleen toegestaan na acceptatie door ons van de klacht, met goedkeuring van de retourzending. Goedgekeurde retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een retourorder, met vermelding van datum en nummer van de factuur van de producten. We accepteren geen niet-goedgekeurde retourzendingen. Retourzendingen dienen binnen 14 dagen te zijn afgeleverd, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn. Producten die niet door de klant zijn besteld, dienen in de onbeschadigde originele verpakking te worden geretourneerd.

Buiten de hiervoor genoemde klachtenregeling aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige verdere directe of indirecte schade aan personen, goederen of zaken van de opdrachtgever en/of derden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van de geleverde producten, van de gevolgen van gebruik dat afwijkt van en/of in strijd is met de door ons verstrekte adviezen/instructies. Door ons gegeven adviezen/instructies ontslaan de opdrachtgever geenszins van de verplichting om de producten te keuren op geschiktheid voor het beoogde gebruik. De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden aan te tonen dat de door ons geleverde producten deugdelijk zijn geïnspecteerd en vervolgens correct en doelmatig zijn gebruikt overeenkomstig de door ons verstrekte instructies.

Download hier ons retourformulier

Hulp nodig?

Contacteer ons via info@whats-tap.24

Winkelwagen
Scroll naar boven